Niska-hartia -seutu vaivaa monia

Niska-hartia -seudun ongelmat ovat koko ajan yleistyvä vaiva. Jopa 60% suomalaisista aikuisista on kokenut joskus voimakasta kyseessä olevan alueen kipua. Syitä niska-hartia -seudun ongelmiin on monia, mutta hyvin usein kipu juontaa juurensa työasennosta tai muusta jatkuvasta liikemallista.  Yleensä kipu johtuu alueen lihasten jännityksestä ja niihin kerääntyneistä kuona-aineista.

Kotihoitona jännityneisiin hartioihin auttaa usein lämpö ja mahdollisesti rentouttavat voiteet. Taukojumppa vetreyttää lihaksia ja auttaa kuona-aineiden poistumisessa. Kipua aiheuttavia liikkeitä ja asentoja tulisi välttää. Lääkäriin on syytä hakeutua niska-hartia -seudun kiputilojen vuoksi silloin, kun se haittaa normaalia elämää ja työntekoa tai joutuu turvautumaan pitkiksi ajoiksi särkylääkkeisiin.

(10.4.2015) 

Asiakas saapui lääkärin lähetteellä vastaanotolle. Fysioterapia-lähetteen asiakas oli saanut ”määrittelemättömän niskakivun hoitoon”. Niskan aluetta ei oltu kuvattu tällä kertaa. Kaksi vuotta vanhoissa kuvissa näkyi lievää ikääntymisen aiheuttamaa kulumaa, eikä nyt ollut aihetta epäillä muuta. Asiakas työskenteli istuen näyttöpäätteen edessä ja ajoi työn vuoksi päivittäin 2h autolla. Kipu oli alkanut vähitellen ja ollut enenevissä määrin viimeisen puolen vuoden ajan. Kipu yltyi iltaa kohti ja päätä särki työpäivän jälkeen toistuvasti. Parin viimeisen päivän ajan pään kääntäminen oikealle tuntui vaikealta. Myös vasempaan käteen oli alkanut tulla hermosärkyä.

Fysioterapeutti tutkii ja hoitaa

Ryhtitutkimuksessa ilmeni, että vasen hartia roikkuu ja näin venyttää käteen meneviä hermoja. Asiakkaan ongelmaa hoidettiin manuaalisella käsittelyllä ja passiivisilla liikehoidoilla, joilla jännittyneitä lihaksia saatiin rentoutettua. Näin kipu saatiin helpottamaan. Asiakkaalle ohjattiin niska-hartia –seudulle vahvistavia liikkeitä ja huomioitiin työergonomia. Lisäksi hän sai autossa ja töissä tehtäviä taukojumppaliikkeitä, joiden tarkoituksena oli tasapainoisen asennon hahmottaminen ja verenkierron vilkastuttaminen. Asiakasta neuvottiin harkitsemaan työskentelyä seisten, mikäli siihen vain olisi mahdollisuus. Työn luonteen vuoksi asiakkaan niska-hartia –seutu on kuormituksessa päivittäin, joten säännöllinen käsittely tulee olemaan tarpeen jatkossakin.