Fysioterapiapalvelut

Fysioterapiapalvelut käsittää laajan kirjon erilaisia tutkimisia ja hoitoja. Esimerkiksi leikkauksen tai onnettomuuden jälkeinen fysioterapeuttinen kuntoutus, äitiysfysioterapia, fysioterapeutin suoravastaanotto, kiputilojen tutkiminen ja hoitaminen, TENS ja niin edelleen. Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen ja Suomessa lailla suojattu ammattinimike. Ammattinimikettä saa käyttää ainoastaan tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

Fysioterapian tavoite

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan kivun tai vaivan syyn selvittäminen ja hoitaminen, vaivan ennaltaehkäiseminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Olemme erikoistuneet hoitamaan ja ennaltaehkäisemään tuki-ja liikuntaelimistön vaivoja ja kipuja, esimerkiksi:

 • Niska-hartiavaivat, ranne-, kyynärpää- ja olkapääkivut
 • Selkäkivut, lantion ja lonkan alueen vaivat
 • Jalkaterän, nilkan ja polven alueen kivut
 • Lihaskivut ja -kireydet, jännetulehdukset, rasitusvammat
 • Nivelkivut ja -virheasennot, ryhtiongelmat 
 • Liikehallinnan ja lihaskontrollin häiriöt, tasapainon ongelmat, puolierot
 • Leikkausten jälkeinen tai synnynnäinen turvotus, laskimovajaatoiminta
 • Päänsärky, migreeni, purentaongelmat
 • Asentohuimaus
 • Tuki-ja liikuntaelimistön leikkausten jälkeinen kuntoutus
 • Urheiluvammat
fysioterapiapalvelut

Lisäksi autamme kipujen ja vaivojen ennaltaehkäisyssä, neuvomme oikeassa työskentelyergonomiassa sekä optimaalisessa liikkumisessa.

Ensimmäinen käyntikerta

Ensimmäiseen hoitoaikaan sisältyy aina asiakkaan haastattelu, tutkiminen sekä hoito ja ohjaus. Tutkimuksen perusteella laaditaan yksilöllinen ja asiakkaan tarpeet huomioiva hoitosuunnitelma. Jatkossa hoitoaikaan sisältyy aina sen hetkisen tilanteen kartoitus ja tarpeenmukainen hoito.

Hoitomuodot

Fysioterapiassa voimme käyttää hoitomuotoina aktiivista ja passiivista liikehoitoa, manuaalisia käsittelyitä, lihaskalvokäsittelyitä, nivelmobilisaatiota, lämpö- ja kylmähoitoa, ultraääntä, sähkökipuhoitoa, akupunktiota, lymfaterapiaa ja kinesioteippausta.

Harjoitteet

Omaehtoisesti suoritettavat harjoitteet ovat tärkeä osa fysioterapiaa. Asiakas ohjataan pitämään saavutettua hoitotulosta itse yllä yksilöllisesti laadituilla kotiharjoitteilla, joita voi olla esim asennonhallintaharjoitukset tai liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitukset. Harjoitteiden avulla asiakas pystyy itse edistämään kuntoutumistaan mutta myös jatkossa ennaltaehkäisemään vaivan uusiutumista.

fysioterapia
harjoittelu

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotolla lisäkoulutuksen saanut fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakkaan, antaa yksilöllisen ensihoidon ja ohjeet vaivan omahoitoon. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa asiakkaan tämän jälkeen lääkärin vastaanotolle. Suoravastaanotolla fysioterapeutilla on myös oikeus kirjoittaa 1-5 päivän mittaisia sairauslomia.

Sissi Fysiossa suoravastaanottokoulutuksen on käynyt fysioterapeutti Sissi Salama. Sissille voit varata ajan sekä Turkuun että Nokialle!


Fysioterapeutin suoravastaanotolle voit tulla, mikäli sinulla on työtä tai arkea haittaava akuutti tuki- ja liikuntaelin ongelma, esimerkiksi:

 • Alaselkäkipu, lonkkakipu
 • Niska-hartiaseudun kipu
 • Olkapää-tai rannekipu
 • Polvi- tai nilkkakipu
 • Lihaskivut, jännetulehdukset
 • tai jokin muu toimintakykyä alentava kipu/ongelma
fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto nuorelle urheilijalle

Liikkuessa ja urheillessa voi joskus sattua ja tapahtua. Äkillisen urheiluvamman tai pitkään jatkuneen rasitusvamman tutkiminen ja hoitaminen on tärkeää, että urheilija pääsisi mahdollisimman nopeasti takaisin harjoittelemaan.

Tietynlaiset kivut kuuluvat urheiluun, mutta mistä erottaa onko kipu vakavaa?

Nuoren urheilijan kannattaa tulla fysioterapeutin vastaanotolle, jos:

Halutaan että kipua tai vaivaa tutkitaan huolellisesti ja selvitetään sen alkuperä,

Tarvitaan kivun lievitystä.

Halutaan tietää mitä itse voi tehdä vaivan parantamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

tai halutaan varmistaa onko lääkärin jatkotutkimukset suositeltavia

Lääkärin vastaanotolle kannattaa mennä heti, jos:

 • On tapahtunut isompi tapaturma, jossa epäillään luunmurtumaa
 • Voimakasta tai sietämätöntä kipua käsissä tai jaloissa
 • Kipu haittaa jokapäiväisiä toimintoja
 • Käsissä tai jaloissa on merkittävää voiman tai tunnon alenemaa
 • Tapaturman jälkeen on kuumeilua
 • On voimakasta väsymystä ja yleiskunnon alenemista
 • On ruokahaluttomuutta ja selittämätöntä painon laskua
 • Äkillistä kovaa päänsärkyä, johon liittyy pahoinvointia, silmien valonherkkyyttä, niskajäykkyyttä, kaatavaa huimausta
 • Leikkauksesta tai vammasta toipuminen pitkittyy, harjoituksiin palaaminen vaikeutuu

Jos tapaturma tai urheiluvamma on sattunut ja olet epävarma miten toimia, soita!