Lonkan rakenne

Lonkkanivel koostuu lantion lonkkamaljasta ja siihen sopivasta reisiluun pallomaisesta päästä. Ihmisellä lonkkanivel mahdollistaa lähes kaikki alaraajan liikesuunnat. Lonkkanivel on hyvin suojattuna useiden suurien lihasten ja vahvojen nivelsiteiden alla.

Lonkan alueen kuluma

Lonkan alueen kipu johtuu usein lonkan nivelen kulumasta. Tällöin lonkkamaljan ja reisiluun pään välinen rustoalue ja nivelneste vähenee aiheuttaen turhaa hankausta nivelen sisällä. Lonkan kuluma voi heijastaa myös polveen, jolloin potilas hakeutuukin polven kivun vuoksi tutkimuksiin. Lääkärin arvion mukaan lonkan kulumaa hoidetaan ilman leikkausta fysioterapeutin kotiohjein tai vakavemmissa tapauksissa lonkan proteesilla. Tällöin fysioterapeutti ohjaa jo ennen leikkausta harjoitteet ja heti leikkauksen jälkeen opetellaan kävelemään oikein. 

Reisiluun kaulan murtuma

Reisiluun kaula voi trauman yhteydessä murtua. Riippuen murtuman kohdasta ja laadusta voidaan mahdollisesti lonkkaa hoitaa ilman leikkausta spesifin fysioterapeutin antamin ohjein. Arvion leikkaustarpeesta tekee aina ortopedi.