Terapia tällä hetkellä

KYLLÄ! Tuki-ja liikuntaelinfysioterapia on välttämätöntä myös koronavirusepidemian aikana!

Asiakkaille, jotka kärsivät tuki-ja liikuntaelinsairauksista ja -ongelmista johtuvista kivuista, säännöllinen kipukuntoutus on tarpeen jopa arjen perustoiminnoista selviämiseksi. Kuntoutusta jatkamalla ehkäisemme sairaaloiden hoitokapasiteetin kuormittumista.

Esimerkki 1. Selkäkipu, joka johtuu välilevynpullistumasta, kuntoutetaan hyvin pitkälti konservatiivisesti. Kuntoutuksen ennenaikaisen keskeyttämisen seurauksena saattaa olla leikkaus ja tehohoito.

Esimerkki 2. Osa migreenistä kärsivistä asiakkaistamme eivät ole saaneet kohtauslääkkeitään apteekeista lääkkeiden hamstraamisesta johtuen. Fysioterapialla voimme helpottaa heidän kipujaan ja ehkäistä kohtauksia.

Esimerkki 3. Osa asiakkaista tarvitsee säännöllistä kuntoutusta säilyttääkseen toimintakykynsä ja pärjätäkseen arjen perusaskareissa. Kuntoutuksen keskeyttäminen aiheuttaa suuren riskin pitkäaikaiseen sairaalahoitoon joutumiseen.

Fysioterapia on siis välttämätöntä monelle  tuki-ja liikuntaelinsairaudesta ja -ongelmista kärsivälle jopa näinä aikoina.

Henkilökuntamme kuuluu myös niihin terveydenhoitoalan ammattilaisiin, jotka voidaan Valmiuslain 11 luvun nojalla velvoittaa muuttamaan tai laajentamaan toimintaansa väestön terveydenhuollon turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työkutsua sairaaloihin, kotisairaanhoitoon, terveyskeskuksiin tai muihin terveydenalan piiriin kuuluviin toimintoihin.

Pidämme tällaisessakin tilanteessa ovemme auki myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja – ongelmista kärsiville. Pyrimme kuntouttamaan edelleen ammattitaidolla, jotta hoitokapasiteettia kuormittavalta erikoissairaanhoidolta, esimerkiksi leikkauksilta vältyttäisiin.

Sissi Fysion henkilökunta